Lopend onderzoek – VACTERL associatie

De rol van genen en DNA-methylatie bij de VACTERL associatie

Romy van de PutteRomy van de Putte, junior-onderzoeker
VACTERL staat voor een combinatie van aangeboren aandoeningen die vaker gezamenlijk voorkomen, namelijk Vertebrale (wervel) afwijkingen, Anorectale malformaties, Cardiale (hart) afwijkingen, Tracheo (luchtpijp) / Esophagus (slokdarm) afwijkingen, Renale (nier) afwijkingen en Limb (ledematen) afwijkingen. Het komt bij ongeveer 1 op de 20.000 pasgeborenen voor. Dankzij een talentsubsidie van het Radboudumc, doen we onderzoek naar de oorzaken van de VACTERL associatie. Hierbij wordt vooral gekeken naar de rol van genen en DNA-methylatie. Dit laatste is een proces dat belangrijk is bij het aan- en uitzetten van genen betrokken bij de ontwikkeling tijdens de zwangerschap. Voor dit project wordt samengewerkt met een aantal Nederlandse en internationale partners om van voldoende kinderen gegevens te krijgen voor onderzoek.

Logo-Agora-Groen-zijkant

Elk kind verdient een goede start. Helpt u mee dit mogelijk te maken?