Lopend onderzoek – Schisis

Onderzoek naar oorzaken van schisis

Iris van RooijIris van Rooij, assistant professor en Carine Carels, professor

Orofaciale schisis is een relatief veel voorkomende aangeboren aandoening. Per 1000 kinderen worden er 1 of 2 met schisis geboren. Hierbij kunnen de lip, de kaak en het gehemelte gespleten zijn. Zowel genetische als omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan hiervan. In samenwerking met de Universiteit van Bonn (Duitsland) wordt gekeken welke genen en varianten daarin betrokken zijn bij orofaciale schisis. Ook onderzoeken we of het gebruik van foliumzuursupplementen tijdens de zwangerschap de kans op een kindje met schisis kan verkleinen of juist niet. Hiervoor maken we gebruik van de vragenlijsten die ingevuld zijn door de moeders van de kinderen met schisis en moeders van gezonde kinderen.

Logo-Agora-Groen-zijkant

Elk kind verdient een goede start. Helpt u mee dit mogelijk te maken?