De meeste kinderen worden gezond geboren, maar 2-3% van de kinderen heeft een aangeboren aandoening. Ook krijgen sommige kinderen op jonge leeftijd kanker. Over de oorzaken van de meeste aandoeningen bij kinderen is nog weinig bekend. Bij sommige kinderen speelt aanleg een belangrijke rol. Bij andere kinderen hebben omstandigheden tijdens de zwangerschap invloed, zoals gezondheidsproblemen bij de moeder, voeding, medicijngebruik en het beroep van de ouders. We willen graag meer weten over deze mogelijke oorzaken en ook waarom andere kinderen gezond geboren worden.

Het Amalia kinderziekenhuis, de afdeling Health Evidence en de afdeling Genetica van het Radboud universitair medisch centrum zijn daarom samen in 2005 een groot onderzoek gestart, genaamd AGORA. Dit staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. In het onderzoek wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen, zoals afwijkingen aan de nieren, urinewegen, darmen en anus, lip en gehemelte en het hart, maar ook van kindertumoren. Ook in het UMC Utrecht en het UZ Leuven, België, wordt AGORA dagelijks uitgevoerd. 

Er wordt bloed afgenomen van patiënten die behandeld worden op de subafdeling Kinderurologie, Kinderchirurgie, Kinderhemato-oncologie, Kindercardiologie, Kindernefrologie en Neonatologie, bij het Schisisteam en de afdeling Plastische Chirurgie. Ook van de beide biologische ouders van de patiënt wordt bloed afgenomen. Het bloed wordt opgeslagen voor (toekomstig) genetisch onderzoek. Daarnaast krijgen de ouders het verzoek om ieder een vragenlijst in te vullen, waarin navraag wordt gedaan naar allerlei omstandigheden rondom de zwangerschap.

Een grote groep ouders van kinderen zonder gezondheidsproblemen heeft dezelfde vragenlijsten ingevuld en een deel van hen heeft speeksel afgestaan voor genetisch onderzoek. Deze groep van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar is willekeurig geselecteerd uit 40 gemeenten in Nederland.

Het ultieme doel van AGORA is om te onderzoeken of we in de toekomst bepaalde aandoeningen bij kinderen kunnen voorkómen.

 

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te lezen: Nieuwsbrief AGORA 10 jaar.

 

Kinderen in kring